קישורים בהחזרים ממס הכנסה

מס הכנסה הינו אחד הגופים הפחות אהודים בישראל על עצמאיים ושכירים כאחד אך לעיתים הגוף הממשלתי הזה דווקא עוזר למי שעברו שנה עיסקית קשה מבחינה פיננסית אם הם עצמאיים או שכירים שעומדים בקריטריונים שונים של הכנסה ואינם מודעים לה ועל כן מתאפשרים עבורם החזרים ממס הכנסה.

מהם החזרים ממס הכנסה?

החזרים ממס הכנסה הינם החזרי כסף המגיעים לעצמאי או שכיר כלשהו אשר נוכו לו במהלך השנה תשלומי מס גבוהים מכאלו שהיה אמור לשלם שכן לא היה מודע לנקודות זכות שיש עבורו או שיעור ההכנסה הכולל שלו היה נמוך מהמשוער ברמה השנתית.

מהן נקודות זכות במס הכנסה?

ישנן מספר סיבות בגינן שכיר יכול להינות מהחזרי מס הכנסה, ובין השאר:

• במהלך השנה נולד לו ילד והדבר לא עודכן בנתוני המס שמסופקים על ידי המעסיק.

• כאשר היתה חופשת לידה במהלך השנה.

• כאשר העובד עבד במספר מקומות במהלך השנה ולא נעשה עבורו תיאום מס.

• כאשר השכיר\ה הם משפחה חד הורית.

• אם העובד מתגורר ביישוב ספר עם נקודות זיכוי במס הכנסה.

מס הכנסה הינו הגוף הגובה את תשלומי המס של כל העובדים בישראל, עצמאיים ושכירים כאחד אך לעתים הדבר הינו גביית יתר ועל כן חשוב לידע את הגוף הזה על כך ולקבל חזרה את המגיע לכם על פי חוק.

פניה להחזרי מס הכנסה יכולה להתבצע עצמאית אך רצוי כי תיעשה על ידי רואה חשבון במידה ומדובר בעצמאיים או על ידי מי שמתמחים בחישובי שכר שכאלו ועבודה מול רשויות המס בישראל להחזרים ממס הכנסה.