1 2 3 4

הסכם ממון לידועים בציבור

ידועים בציבור הם בני זוג, אשר מסיבותיהם שלהם החליטו שהם אמנם מעוניינים לנהל משק בית משותף ולהיות מוכרים בציבור כבני זוג לכל דבר, אולם אינם מעוניינים להינשא. מכיוון שכך, ידועים בציבור הם במקרים רבים אנשים אשר ניהלו בעבר מערכת יחסים שנגמרה מסיבות כאלה ואחרות, ואשר הזוגיות הנוכחית שלהם היא "פרק ב'" בחייהם, אולם ישנם בהחלט גם ידועים בציבור אשר מעוניינים לחיות יחד, ללא עריכת טקס החתונה וללא התואר "זוג נשוי". זוגות שכאלה חותמים פעמים רבות על "הסכם ידועים בציבור" או בשמו הנוסף "הסכם חיים משותפים", הסכם הידוע גם בכינויו השגוי-אך-נפוץ: הסכם ממון ידועים בציבור.

הסכם ממון ידועים בציבור – קווים לדמותו

הסכם ממון ידועים בציבור הינו הסכם המתאר בפרוטרוט את מהות היחסים בין שני בני הזוג, הן מבחינת אחזקת הבית המשותף, הן מבחינת הסדרי הזוגיות שלהם והן מבחינת השיתוף הכלכלי שלהם – על פי בחירתם. הסכם ממון ידועים בציבור אינו מחייב את בני הזוג להתייחס לנושא מסוים או לא להתייחס אליו, אלא עוסק אך ורק בתחומים אותם בחרו בני הזוג להתייחס אליהם בהסכם זה.

הסכם ממון ידועים בציבור – אחזקת הבית

הסכם ממון ידועים בציבור יכול להסדיר את האופן בו יתוחזק ביתם המשותף של בני הזוג, הן מבחינת תשלומי ארנונה ומסים, הן מבחינת ניקיון ותחזוקה שוטפים ועוד.

הסכם ממון ידועים בציבור – הפן הזוגי

הסכם ממון ידועים בציבור יכול לכלול התייחסות לאופן בו ייראו חייהם הזוגיים של שני בני הזוג. זה יכול להיות הסכם המאפשר, למשל, נישואים פתוחים, או לחלופין, הסכם המצהיר על מסגרת זוגית מחייבת אשר פירוקה, חלילה, יחייב מהלכים מסוימים כגון חלוקת ממון או חלוקת רכוש – הכול בהתאם לרצונם ולהעדפותיהם של בני הזוג.

הסכם ממון ידועים בציבור – הפן הכלכלי

הסכם ממון ידועים בציבור, כמו הסכם ממון לכל דבר אשר ממנו נגזר שמו השגוי של הסכם זה, מאפשר לבני הזוג להסדיר את חלוקת הרכוש ביניהם במקרה של פרידה, או, לא עלינו, במקרה של מוות של אחד מבני הזוג. כך יכול הסכם ממון ידועים בציבור להגדיר האם במקרה של פרידה כל אחד לוקח את רכושו או שישנה חלוקה שונה של הרכוש, לקבוע תשלום של דמי מזונות במידת הצורך ועוד – בהתאם לרצונותיהם של בני הזוג.

הסכם ממון ידועים בציבור – חתום בנשיקה

הסכם ממון ידועים בציבור צריך להיחתם על ידי נוטריון על מנת שיהיה בר תוקף. על מנת שיהיה לו תוקף של פסק דין הוא צריך לקבל אישור של עורך דין ושל בית המשפט. מומלץ מאוד לערוך הסכם ממון ידועים בציבור אצל עורך דין המתמחה בתחום זה, על מנת להגדיל את הסיכויים להגיע להסכמה מלאה על כל סעיפיו – ברוח טובה ולחתום עליו, בנוסף לחתימת עורך הדין, גם בנשיקה. בהצלחה!